Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting

Als u denkt recht te hebben op een aftrekpost kunt u overwegen om een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting bij de Belastingdienst aan te vragen. U hoeft dan niet te wachten tot u uw belastingaangifte doet na afloop van het belastingjaar om uw belastingteruggaaf te kunnen incasseren.

Voor een aantal aftrekposten en/of inkomensbestanddelen bestaat de mogelijkheid om al een teruggaaf in het lopende belastingjaar te ontvangen in maandelijkse termijnen. Dit wordt een voorlopige aanslag genoemd

 

Voor de volgende zaken kunt u o.a. om een voorlopige teruggaaf vragen:

  • Hypotheekrenteaftrek
  • Zorgkosten
  • Kinderopvangkosten
  • Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
  • Uitgaven voor alimentatie
  • Lijfrenteaftrek
  • Uitgaven i.v.m. een monumentenpand
  • Uitgaven i.v.m. woon/werk verkeer Openbaar Vervoer

 

Voor deze service hanteren wij de volgende tarieven:

  • Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting € 60,50 (incl. 21% BTW)