Loonadministratie

Indien u personeel in dienst heeft is het belangrijk te weten dat de totale loonkosten omvangrijker zijn dan alleen het brutoloon dat u aan uw personeel betaalt. Naast het brutoloon heeft u namelijk ook te maken met vakantiegeld, het werkgevers deel van de sociale lasten, pensioenpremie en mogelijk ook nog onkostenvergoedingen.

 

Bij het verwerken van de loonadministratie moet op het brutoloon van de werknemers loonbelasting en premie volksverzekeringen worden ingehouden. Deze dienen vervolgens maandelijks weer aan de belastingdienst afgedragen te worden. Afhankelijk van de branche kan het verplicht zijn met het personeel een pensioenregeling te treffen. Het is gebruikelijk dat zowel de werkgever als de werknemer een deel van de pensioenpremie betaald. De werkgever moet het werknemersdeel inhouden op het brutosalaris van de werknemers en moet dit vervolgens in het pensioenfonds storten.

Veel werknemers ontvangen naast hun vaste loon ook nog aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden van hun werkgever. Deze zijn in sommige gevallen zelfs onbelast. Ook deze secundaire arbeidsvoorwaarden kosten de werkgever geld. Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn o.a.:

  • Reis-, studie- of telefoonkosten
  • Bijdrage in premie pensioenregeling
  • Bijdrage in premie zorgverzekeringen
  • Werkkleding
  • Auto van de zaak

 

Om de administratieve lasten voor de werkgever te beperken wordt er vaak gebruik gemaakt van een vaste kostenvergoeding. Hierbij is het wel noodzakelijk dat deze kostenvergoeding goed is onderbouwd, om zo problemen met de fiscus te voorkomen. Per 1 januari 2014 is het verplicht om de nieuwe werkkostenregeling (WKR) hiervoor te gebruiken.

 

Het uitvoeren van de loonadministratie en de daarop volgende aangifte loonheffingen bij de fiscus is een tijdrovende bezigheid. De steeds veranderende wetgeving op dit gebied maakt het er voor u als ondernemer ook niet makkelijker op. Mocht u uw loonadministratie uit willen besteden, dan neemt Eerste Hulp Bij Administratie Hardenberg u deze zorg graag uit handen. Met ruim 14 jaar ervaring in het verzorgen van loonadministratie, bent u bij ons dan ook aan het juiste adres. Ook hiervoor geldt weer, dat u zich dan weer kunt blijven richten op de andere werkzaamheden binnen uw onderneming.

Voor het verzorgen van uw loonadministratie hanteren wij de volgende tarieven (2024):

  • Eenmalige opstartkosten per werkgever € 65,00
  • Eenmalige opstartkosten per werknemer € 35,00
  • Periodieke loonberekening per werknemer € 18,50
  • Periodieke loonberekening incl. gebruik klant-/werknemersportaal per werknemer € 22,50
  • Aangifte loonbelasting per periode € 10,00

Eerste Hulp Bij Administratie Hardenberg maakt voor de loonadministratie gebruik van de software van Het LoonLoket.

Voor meer informatie over het uitbesteden van uw loonadministratie, neem dan gerust contact met ons op

Contact opnemen