O.C.H. (Ondernemers Club HHC)

In 1993 is op initiatief van de voetbalvereniging HHC-Hardenberg een commissie benoemd, die onderzocht heeft op welke wijze het bedrijfsleven van Hardenberg en omstreken de voetbalvereniging HHC-Hardenberg zou kunnen ondersteunen.

Diverse besprekingen hebben ertoe geleid dat op 1 juni 1993 is besloten de Ondernemers Club HHC op te richten. Om de juridische zelfstandigheid te benadrukken, is gekozen voor de oprichting van een stichting onder de naam Stichting Ondernemers Club HHC (OCH). Deze Stichting OCH is definitief tot stand gekomen via het passeren van de akte op 23 september 1993.

De Stichting Ondernemers Club HHC heeft als doel het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging HHC-Hardenberg.
Dit betekent dat er geen activiteiten voor andere verenigingen, dan wel doeleinden worden georganiseerd.

Netwerken op topniveau!
Behalve het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging HHC-Hardenberg wordt middels het organiseren van verschillende informele activiteiten getracht de band tussen de deelnemende bedrijven c.q. haar vertegenwoordigers te versterken.

Besteding gelden
Zoals aangegeven, is de primaire doelstelling het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging HHC-Hardenberg.
Via een jaarlijkse bijdrage per bedrijf wordt in totaliteit een bedrag verkregen waarvan het grootste gedeelte beschikbaar gesteld wordt aan de voetbalvereniging HHC-Hardenberg. Het restant wordt besteed voor overige activiteiten van de OCH en reserveringen voor toekomstige uitgaven.

Met betrekking tot de verdeling van het bedrag zijn naar HHC-Hardenberg de volgende afspraken gemaakt:

  • een deel naar de afdeling prestatie
  • een deel naar de jeugd-afdeling HHC-Hardenberg
  • een deel voor diverse doeleinden van HHC-Hardenberg
  • jaarlijks een bijdrage voor JESH (jeugdsupport HHC-Hardenberg)
  • (reserveringen nader in te vullen in overleg met het bestuur HHC-Hardenberg)

Daarnaast heeft de OCH in het verleden bij de nieuwbouw van de kleedkameraccomodatie en het clubhuis van HHC-Hardenberg een ruime financiële bijdrage geleverd.