Betekenis codes belastingaanslagen

Wellicht heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat de betekenis is van de codes op de aangiften en aanslagen van de Belastingdienst. Deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode waarop deze betrekking heeft.

De code van een aanslag, ook wel aanslagnummer genoemd, begint altijd met een BSN (Burger Service Nummer) of met het Fiscaal nummer (bij ondernemingen), gevolgd door een letter. Deze letter geeft aan om wat voor aanslag het gaat.

Betekenis letter codering

Omzetbelasting
B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting
L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting
H – Inkomstenbelasting

Zorgverzekeringswet
W – Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting
V – Vennootschapsbelasting

Motorvoertuigenbelasting
M – Motorvoertuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorvoertuigenbelasting

Toeslagen
T – eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

Overigen
K – Vermogensrendementsheffing
Z – Overige

Betekenis cijfer codering

Zoals al aangegeven begint het aanslagnummer altijd met een BSN of met een Fiscaal nummer, gevolgd door een letter. Na de letter vindt u de tijdvak codering gevolgd door een status codering. Deze zijn als volgt opgebouwd:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft gegeven. Dus: 0 verwijst naar 2010, 1 naar 2011, 2 naar 2012, etc.

Hierop volgt een status codering, welke als volgt worden weergegeven:
0 tot en met 5  – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6          – definitieve aanslag
7 tot en met 9  – 1e tot en met 3e navorderingsaanslag

Tot slot de periode codes:
Bij maandaangiften worden de maandnummers gebruikt, waarbij 01 tot en met 12 staan voor de maanden januari tot en met december.

Bij kwartalen zijn de volgende periodecodes van toepassing:
21 – 1e kwartaal
24 – 2e kwartaal
27 – 3e kwartaal
30 – 4e kwartaal

Voorbeelden, waarbij we gebruik maken van 0000.00.000 als BSN / Fiscaal nummer.
0000.00.000.H.46 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014
0000.00.000.B.01.5050 – Omzetbelasting mei 2015
0000.00.000.F.01.5024 – Naheffingsaanslag omzetbelasting 2e kwartaal 2015
0000.00.000.L.01.4011 – Loonheffing november 2014

Met behulp van de volgende module van de Belastingdienst, kunt u eenvoudig een betalingskenmerk omrekenen naar een aangifte- aanslag- of beschikkingsnummer. Omgekeerd kunt u hiermee ook eenvoudig een aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer omrekenen naar een betalingskenmerk.