Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet lage-inkomensvoordeel (LIV). De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. Dit verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert bedrijven om hen in dienst te houden of te nemen.

Wat is het LIV?

Het LIV is een vergoeding voor werknemers met een laag inkomen. De overheid geeft deze vergoeding om ondernemers te stimuleren meer werknemers met lage lonen, vaak laagopgeleide mensen, aan te nemen of in dienst te houden.

Het LIV is een onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Je kunt hiermee flink besparen op je personeelskosten.

Hoeveel LIV krijg je?

De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal 960 euro per werknemer, per jaar. Hoeveel voordeel je precies krijgt, hangt af van:

  • het aantal werkuren van je werknemer
  • het gemiddelde uurloon van je werknemer

Onder het gemiddelde aantal werkuren wordt verstaan: het aantal verloonde uren. Dit zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, inclusief ziekte uren, betaald verlof uren en meerwerk of overwerk uren.

Voorwaarden LIV

Als ondernemer komt u in aanmerking voor het LIV, als een werknemer

  • het minimumloon verdient of maximaal 125% van het minimumloon.
  • minimaal 1.248 verloonde uren heeft in het kalenderjaar waarover u de LIV-vergoeding wilt ontvangen
  • nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

 

Hoe werkt de uitkering van de LIV-vergoeding?

De LIV-vergoeding wordt automatisch door de Belastingdienst uitgekeerd. U hoeft hier als ondernemer niet zelf een aanvraag voor in te dienen. Het UWV berekent aan de hand van de jaarlijkse aangifte loonheffingen of en hoeveel LIV u ontvangt.

Het is dus belangrijk dat het aantal verloonde uren goed worden ingevuld, anders ontvangt u misschien geen LIV-vergoeding. Deze vergoeding ontvangt u uiterlijk in september van het jaar, waarover de aangifte is gedaan.