Ondernemingsplan schrijven

ls startende ondernemer is het verstandig om een ondernemingsplan op te stellen.

Door het schrijven van een ondernemingsplan vergroot u de kans van slagen van uw onderneming.  Het is een handig hulpmiddel om uw plannen, ideeën en inzichten gestructureerd en overzichtelijk op papier te krijgen. Op deze manier zult u niet snel iets over het hoofd zien. Uw ondernemingsplan geeft u als startende ondernemer antwoord  op vele belangrijke vragen. Bovendien is een goed ondernemingsplan onmisbaar voor het verkrijgen van een financiering bij een bank of een andere kredietverstrekker.

Een ondernemingsplan is uit de volgende onderdelen opgebouwd:

 • Wie ben ik!
 • Wat ga ik doen
 • Hoe verkoop ik mijn dienst of product
 • Hoe ga ik het regelen
 • Hoe financier ik het

Wie ben ik!

Stel uzelf voor, want het gaat immers om u (en uw eventuele zakenpartners) en uw bedrijf. Geef een overzicht van uw persoonlijke gegevens, zoals: uw naam- en adresgegevens, burgerlijke staat, opleidingen en arbeidsverleden. Wat zijn uw sterke en wat zijn uw zwakke punten? Kort samengevat is een overzicht van uw persoonlijke gegevens, uw competenties, drijfveren en doelen. Dit dwingt u om na te denken over welke koers u wil volgen en op welke manier u uw doelen wilt bereiken.

Wat ga ik doen!

Werk de ideeën die u heeft over uw onderneming nauwkeurig uit en laat zien dat u heeft nagedacht over uw onderneming! De volgende punten mogen hierbij niet ontbreken:

 • Wat voor onderneming gaat u beginnen?
 • Welke producten of diensten biedt u aan?
 • Ik welke behoefte wil u voorzien?
 • Waar liggen de kansen?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Bedenk een pakkende bedrijfsnaam!
 • Welke bedrijfsvorm past het beste bij mijn onderneming? Wat zijn hiervan de juridische en fiscale gevolgen?
 • Waar wilt u zich gaan vestigen?
 • Werkt u vanuit huis of gaat u een bedrijfspand kopen of huren?

 

Afspraak maken

Hoe verkoop ik mijn dienst of product?

U gelooft heilig in uw product of dienst, maar dat doen uw concurrenten ook! En geloven anderen ook in uw plannen? Door middel van een marktonderzoek kunt u daar achter komen! Ontdek wie uw klanten zijn, waar ze vandaan komen, welke leeftijd ze hebben en hoe hun bestedingspatroon eruit ziet. Daarnaast is een concurrentieonderzoek ook belangrijk. Onderzoek wie uw concurrenten zijn, waar ze zitten, wat zijn hun prijzen, etc. Op deze manier kunt u bepalen hoe u zich wil onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten. Op basis van de gegevens uit beide onderzoeken kunt u een concreet plan van aanpak opstellen: de marketingmix. Vraag daarbij gerust om hulp van andere ondernemers, brancheverenigingen, banken, accountants of de Kamer van Koophandel. Zij bezitten immers veel kennis en informatie en op deze manier hoeft u niet volledig opnieuw het wiel uit te vinden.

Hoe ga ik het regelen?

Het runnen van een onderneming brengt heel wat andere zaken met zich mee, waarover u als ondernemer ook zorg moet dragen. Hierbij moet u denken aan o.a.:

 • Het inrichten en uitvoeren van uw (financiële) administratie
 • Welke verzekeringen zijn belangrijk om af te sluiten?
 • Uitzoeken welke vergunningen noodzakelijk zijn voor uw bedrijfsuitvoeren.
 • Uitzoeken van welke subsidies en fiscale mogelijkheden kunt u gebruik maken.
 • Heeft u personeel nodig? Wat zijn hierbij de mogelijkheden en welke rechten en plichten brengt dit met zich mee.
 • Het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Behalve dat dit een handige checklist is voor uzelf, vormen deze gegevens bij een bank of investeerder ook een belangrijke beeldvorming over u. Het zegt veel over u als ondernemer, hoe u met deze randzaken omgaat. Een goed doordacht plan vergroot de kans op een uitnodiging voor een gesprek met een financier.

Hoe financier ik het?

Tot slot moet u uw financiële plaatje in kaart brengen. Reken u niet rijk met een aantal simpele aannames, maar zorg voor een goede financiële onderbouwing van uw plan. Als u dit niet goed voor elkaar heeft, dan zal de financier uw plan waarschijnlijk direct afserveren!

Voor het verkrijgen van een financiering stelt u een financieel plan op, waarin u de volgende vragen uitwerkt:

 • Welke investeringen moet u doen?
 • Hoeveel kapitaal heeft u nodig?
 • Hoe komt u aan het benodigde kapitaal?
 • Welke omzet en winst zijn nodig om van te kunnen leven?
 • Welke omzet en winst zijn nodig voor het bereiken van uw doelen en voor de continuïteit van uw onderneming?  (exploitatiebegroting)
 • Houdt u voldoende geld over om uw leningen af te lossen?  (aflossingscapaciteit)
 • Heeft u elke maand voldoende geld op de bank staan om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen?  (liquiditeitsbegroting)

Afspraak maken

 

De exploitatiebegroting geeft aan welke omzet u zult moeten realiseren om de inkopen en de exploitatiekosten te kunnen betalen. De volgende kosten zullen moeten worden gedekt:

 • De inkoop van de goederen
 • Salarissen van u en uw medewerkers
 • Afschrijvingen
 • Huisvestingskosten
 • Bedrijfs- en verkoopkosten
 • Rentelasten

Uw inkomsten en uitgaven kunnen door het jaar heen sterk wisselen. Oorzaken hiervan kunnen zijn seizoensinvloeden, de vakantieperiode of door klanten die te laat betalen. De liquiditeitsbegroting geeft u een duidelijk beeld of u op bepaalde momenten extra financiën nodig bent. Als u de liquiditeit van uw onderneming duidelijk in beeld brengt, kunt u tijdig passende maatregelen treffen, zodat u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook al maakt uw onderneming winst, als u op een bepaald moment niet aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, dan heeft u echt een probleem.

Tot slot: kijk of u zelf de mogelijkheid hebt om in uw onderneming te investeren. Hiermee geeft u namelijk aan dat uzelf gelooft in uw onderneming en dit vergroot de kans op een financiering door derden.