Belastingen en heffingskortingen

Iedereen in Nederland moet belastingen betalen! Ook u als ondernemer ontkomt hier helaas niet aan.
Als ondernemer kunt u met de volgende belastingen te maken krijgen:

  • Omzetbelasting (BTW)
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting (bij BV of NV)
  • Loonheffingen

Heffingskortingen

Hoewel u zich als ondernemer aan de Nederlandse Belastingwetgeving dient te houden, wilt u dit ongetwijfeld het liefst tot een minimum beperken. Belangrijk is daarbij om te weten dat u in aanmerking kunt komen voor verschillende heffingskortingen, zoals: een zelfstandigenaftrek, een startersaftrek, een mkb-winstvrijstelling van 14% en een investeringsaftrek. Een belangrijke eis vanuit de Belastingdienst hierbij is dat u kunt aantonen dat u minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming werkzaam bent geweest. (zie ook de pagina van urenregistratie en kilometerregistratie).

 

Middelen

Indien u flinke schommelingen hebt in uw inkomen, bestaat er de mogelijkheid om uw inkomstenbelasting te drukken door deze te middelen. Dit houdt in dat u het inkomen over een periode van de laatste 3 jaar bij elkaar optelt en de som hiervan door 3 deelt. Het resultaat hiervan is het gemiddelde over de laatste 3 jaar, wat zelfs tot gevolg kan hebben dat u over die periode in een lagere belastingschijf valt.

Let op: Per 1 januari 2023 is de middelingsregeling komen te vervallen. Het laatste jaar waarover u kunt middelen is 2022. Dit houdt in dat de laatst mogelijke periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.

Voor meer informatie

Contact opnemen