Jaarrekening en tussentijdse rapportage

Na afloop van elk boekjaar bent u als ondernemer verplicht een jaarrekening op te laten stellen. Deze jaarrekening geeft u een goed beeld over hoe uw bedrijf er financieel voorstaat. Hieruit kunt u belangrijke informatie halen om zo het verdere beleid van uw onderneming te kunnen sturen. Dit is niet alleen een belangrijke graadmeter voor uzelf, maar tevens voor de belastingdienst en uw financiers.

 

Het nadeel van een jaarrekening is dat het een vorm van geschiedschrijving is en u tijdens het lopende boekjaar geen mogelijkheid meer hebt om uw beleid bij te sturen. Sterker nog, u ontvangt uw jaarrekening meestal pas ruim een halfjaar na afloop van het betreffende boekjaar. Om ook tijdens het lopende boekjaar meer grip te hebben op uw onderneming, kunt u overwegen om eens per kwartaal of halfjaarlijks een tussentijdse rapportage op te laten stellen. Hierdoor kunt u gebruik maken van recente gegevens, die u tevens de mogelijkheid bieden om uw beleid gedurende het lopende boekjaar nog bij te sturen.

Voor het opstellen van een jaarrekening en een tussentijdse rapportage maken wij gebruik van Nextens Jaarrekening. De Nextens Jaarrekening is een zeer complete rapportgenerator. Bij de Nextens Jaarrekening worden standaard de rapportmodellen meegeleverd voor de Eenmanszaak, Vof en BV. Al deze rapportmodellen voldoen aan de wettelijke vereisten van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Doordat wij ook de aangifte software van Nextens gebruiken, voor zowel inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting, kunnen wij veel efficiënter werken.

Voor meer informatie

Contact opnemen