Nieuwe kleinondernemersregeling (Nieuwe KOR)

Per 1 januari 2020 is de regelgeving voor de omzetbelasting met betrekking tot de kleineondernemersregeling veranderd. Vanaf dat moment is er namelijk een mogelijkheid tot een volledige btw-vrijstelling in plaats van een omzetbelasting vermindering.

Als ondernemer kunt u van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) gebruik maken als uw omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan € 20.000,-. Indien u van deze nieuwe regeling gebruik wilt maken, hoeft u geen omzetbelasting meer af te dragen en heeft ontvangt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen omtrent de omzetbelasting.

Voorwaarden
Om aan de nieuwe KOR te mogen meedoen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent btw-ondernemer
 • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd, of hebt hier een vaste inrichting.
 • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000,- per kalenderjaar.

Voor de bepaling van de omzetgrens van € 20.000,- tellen alle leveringen en diensten mee, die onder de oude regeling nog met btw-belast waren. Daarnaast tellen ook de btw-vrijgestelde omzet uit de oude regeling mee, zoals:

 • Leveringen en verhuur van onroerende zaken
 • Financiële diensten
 • Verzekeringsdiensten

Omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten, zoals medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten, tellen niet mee voor de omzetgrens.

Uitbreiding deelnemers
Onder de oude regeling mochten alleen natuurlijke personen (eenmanszaak) of een samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap) deelnemen. In de nieuwe regeling mogen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s deelnemen, mits zij voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Vrijwillige deelneming
Elke ondernemer kan voor deze nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Indien u hiervoor kiest, dan geldt dat voor minimaal 3 jaar, tenzij u de grens van € 20.000,- omzet overschrijdt. U mag dan geen btw over uw leveringen of diensten berekenen, maar ook geen btw op kosten (voorbelasting) aftrekken.

 

Voor meer informatie

 

Contact opnemen

Voordelen en nadelen
Voordelen zijn:

 • U hoeft geen btw-administratie meer bij te houden
 • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen en dus ook geen btw meer af te dragen
 • Interessant als u veel particulieren en btw vrijgestelde ondernemers als klant heeft, die geen btw kunnen verrekenen. Bij dezelfde verkoopprijs wordt uw marge hoger!

Nadelen zijn:

 • U kunt geen btw meer aftrekken van inkopen en zakelijke kosten. Hierdoor wordt uw inkoopprijs hoger. Om dezelfde marge te houden zult u uw verkoopprijs zonder btw moeten verhogen. Voor de zakelijke klant wordt uw product of dienst dan minder interessant!
 • U kunt op investeringen geen btw meer aftrekken.
 • Heeft u de afgelopen 5 jaren investeringen gedaan, waarbij de btw als voorheffing is afgetrokken, dan krijgt u te maken met een herziening hiervan. Indien de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan € 500,-, dan moet u het bedrag aan btw terugbetalen. Bij investeringen van onroerend goed geldt een periode van 10 jaren.
 • Verhuurt u een pand met btw belast, dan mag u de nieuwe KOR regeling niet gebruiken.
 • Bij klanten waarbij de btw is verlegd en bij buitenlandse klanten zult u toch nog aangifte omzetbelasting moeten doen.

Let op: Als u een factuur uitreikt aan een klant dan mag u daar geen btw op in rekening brengen! Vermeld u toch btw op uw facturen, dan vervalt gelijk uw ontheffing! Tevens bent u dan ook weer verplicht om een btw administratie bij te gaan houden!

Aanmelden voor de nieuwe KOR-regeling
Het is belangrijk dat u voor u zelf een goede afweging maakt of het voor u interessant is om van de nieuwe KOR-regeling gebruik te willen maken. Indien u van deze regeling gebruik wilt maken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november bij de Belastingdienst is ingediend! U kunt hiervoor gebruik maken van dit aanvraagformulier.

Heeft u onder de huidige regeling al een btw-vrijstelling en een ontheffing van de administratieve verplichtingen, dan wordt deze automatisch doorgezet naar de nieuwe regeling. De Belastingdienst zal u hier dan over informeren.

Overschrijding € 20.000,- grens
Als u binnen een kalenderjaar de grens van de € 20.000,- omzet overschrijd, dan moet u btw berekenen vanaf de levering waarmee u de € 20.000,- overschrijdt. U moet vanaf dat moment ook weer een normale btw-administratie gaan bijhouden. De omzet die u in dat jaar al behaald heeft voordat u de € 20.000,- grens heeft overschreven blijft vrij van btw-heffing. De volgende 3 jaar kunt u dan echter geen gebruik meer maken van deze nieuwe regeling.