Wat is fiscaal partnerschap?

Als fiscale partners doet u samen belastingaangifte, waardoor u bepaalde aftrekposten, inkomsten en het vermogen onderling mag verdelen.

Wanneer bent u fiscaal partners van elkaar?

In de volgende situaties bent u automatisch fiscaal partners:

 • U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
 • U heeft een notarieel samenlevingscontract
 • U heeft samen één of meer kinderen
 • Eén van beide partners heeft één of meer kinderen die door de andere partner zijn erkend; u dient hierbij wel beiden op hetzelfde adres te wonen
 • Indien u beiden als pensioenpartners van elkaar bent aangemeld
 • U beiden samen eigenaar van een woning bent
 • U beiden in het voorgaande jaar ook fiscaal partners van elkaar waren

Box 1

In box 1 kunt u hierbij denken aan bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en de kosten voor een gehandicapt kind. Geeft de partner met het hoogste inkomen deze aftrekposten op, dan trekt u de kosten tegen het hoogste tarief dat op u beiden van toepassing is af. Hierdoor krijgt u samen meer geld terug.

 

 

Box 3

In box 3 draagt u bijvoorbeeld aftrekbare schulden en de heffingsvrij vermogen van € 50.000,- per persoon (in 2021) aan elkaar over, om op deze manier zo min mogelijk belasting te moeten betalen.

Partner A heeft bijvoorbeeld geen vermogen , maar wel een studieschuld van € 30.000,00 en partner B heeft geen schulden maar wel een vermogen van € 110.000,00. Na aftrek van de schuld en de heffingsvrije grens van de andere partner, blijft er geen belastbaar vermogen meer over voor de partner met het vermogen.

Voordelen bij schenkingen en erfenissen

 • Bij schenkingen boven de jaarlijkse vrijstelling betaal je als ontvanger schenkbelasting. Ben je elkaars fiscale partner dan kun je de jaarlijkse vrijstelling bij elkaar optellen, waardoor je mogelijk geen schenkbelasting hoeft te betalen.
 • De Belastingdienst ziet u ook als partners indien u een samenlevingscontract met een wederzijdse zorgplicht hebt opgesteld. Bij het ontvangen van een erfenis heeft u daarbij recht op een vrijstelling van € 671.910,- (in 2021) voor de erfbelasting in plaats van € 2.244,- (in 2021). Daarnaast staat u als partner vooraan in de rij bij de verdeling van de erfenis, terwijl u anders zonder een testament niets zou erven.

Nadelen fiscaal partnerschap

 • De Belastingdienst telt uw beider inkomen bij elkaar op, waardoor u een hoger totaal inkomen heeft. Gevolg hiervan kan zijn dat u voor veel regelingen, zoals toeslagen, niet of in beperkte mate in aanmerking komt.
 • Indien u periodiek aan een goed doel doneert, dan mag u deze donaties van de belasting aftrekken als u minimaal 1% van uw inkomen doneert. Echter worden ook hierbij uw inkomens bij elkaar opgeteld, waardoor de drempel ook hoger komt te liggen.
 • Indien u beiden een koopwoning hebt en u inmiddels met elkaar samenwoont, mag u slechts eenmaal gebruik maken van de hypotheekrente aftrek. De hypotheekrente-aftrek voor het tweede huis vervalt dus op het moment dat je een fiscaal partnerschap aangaat.