Urenregistratie en kilometerregistratie

Voor u als ondernemer is het belangrijk dat u een goede urenregistratie van uw werkzaamheden en een sluitende kilometerregistratie van uw auto bijhoud.

Urenregistratie

Een goede urenregistratie is belangrijk voor uw facturatie. Daarnaast is het mede van belang om te kijken of u voor de verschillende heffingskortingen (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-winstvrijstelling) in aanmerking komt. Als ondernemer dient u hiervoor aantoonbaar minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming te werken.

 

 

 

 

Urenregistratie formulier

Kilometerregistratie

Ook van belang is dat u een sluitende kilometerregistratie voor uw auto bij houdt. Indien u een zakelijke auto heeft mag u er privé tot 500 km per jaar gebruik van maken. Komt u op 500 of meer privé kilometers uit, dan volgt een fiscale bijtelling boven op uw inkomen. Dit heeft tot gevolg dat u meer belasting zult moeten gaan betalen. Heeft u een privé auto die u zakelijk gebruikt is deze km-registratie van belang om u zelf een onbelaste kilometer-vergoeding te kunnen uitkeren. Daarnaast kunt u een deel van de BTW van door u privé betaalde onderhouds- en reparatiekosten terugvorderen van de fiscus. Stel u dat 60% van de totaal gereden kilometers zakelijk zijn, dan mag u ook 60% van de privé betaalde BTW terugvorderen. Om nou niet continu alle ritten te moeten administreren, kunt u overwegen om een rittenregistratiesysteem in uw auto in te laten bouwen. Met dit systeem kunt u eenvoudig aangeven welke ritten zakelijk en welke privé waren.

Kilometerregistratie formulier