Fiscus verkent alternatieven in verband met zoekgeraakte post

De fiscus is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn omtrent het digitaal uitwisselen van gegevens. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën laten weten aan de Tweede Kamer. Er raakt nog altijd een hoop post zoek bij de Belastingdienst, tot ergernis van belastingadviseurs. Van Rij reageerde op Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van de resultaten van de tweejaarlijkse enquête van beroepsverenigingen van belastingadviseurs, de NOB en RB.

Verkenning

Daar kwam uit naar voren dat er nog steeds regelmatig stukken verdwijnen. Zelfs aangetekende brieven raken kwijt. Het gebruik van e-mail is nog altijd niet mogelijk en er is geen centraal systeem waar alle binnenkomende post wordt geregistreerd. Er lopen echter wel al verschillende initiatieven om het probleem te verhelpen. Wanneer het gaat om stukken die binnen een bepaalde termijn bij de Belastingdienst moeten worden ingediend kan dat vervelende gevolgen hebben.

De fiscus is overigens wel verplicht per wet om een ontvangstbevestiging te zenden, zodat er geen discussie kan ontstaan. Daarnaast is het in dit soort gevallen ook mogelijk om het betreffende stuk digitaal in te dienen. De dienst is andere mogelijkheden aan het verkennen schrijft Van Rij. Er moet hoe dan kunnen worden verzekerd dat het digitale bericht veilig wordt afgeleverd.

Verharding

Uit de enquête bleek ook dat een deel van de beroepsgroep een zekere verharding ervaart in de relatie met de fiscus. De staatssecretaris heeft de Belastingdienst gevraagd om het persoonlijke contact te bewaren. Dit vergt overigens ook inspanning van de belastingplichtige of adviseur. “Daarbij geldt als uitgangspunt een basis van vertrouwen. Vertrouwen in burgers en bedrijven, maar ook vertrouwen in hun belastingadviseur. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij dat vertrouwen in mindere mate aanwezig is in de verhouding Belastingdienst, belastingplichtige en/of belastingadviseur.”

In die gevallen wordt er eerder teruggegrepen op het formele (proces) recht. Juist in die situaties is er extra aandacht nodig. Van Rij heeft de fiscus gevraagd dit te bespreken in reguliere overleggen die plaatsvinden tussen de Belastingdienst en de (koepels van) FD’s. Zo kan eventueel besproken worden waar die verharding zich voordoet en wat daarvan de oorzaak is.

Bron: | Rijksoverheid Tue, 28 Jun 2022 17:26:48 +0100
Terug naar overzicht